Nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thanh hoá ngày càng phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia góp phần bảo đảm tốt ANTT ngay từ cơ sở...

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở cơ sở, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ đạo 138 các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...Trong đó, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa ra mắt mô hình "Camera giám sát an ninh và Cổng trường trật tự ATGT"

Trong công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả gần 1000 mô hình tự phòng, tự quản. tự bảo vệ, tự hoà giải về ANTT với nhiều loại mô hình đa dạng, phong phú. Trong đó, nhiều mô hình có tính xã hội hoá cao, mang lại hiệu quả thiết thực và phát huy được vai trò làm chủ của Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và địa bàn khu dân cư. Điển hình như: mô hình "Camera với ANTT" đang được triển khai xây dựng ở 19/27 huyện, thị xã, thành phố; mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT"đang hoạt động tại 19/27 huyện, thị xã, thành phố; mô hình "Tổ 3/1" của Hội Cựu chiến binh giúp đỡ cảm hoá giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, tái hoà nhập cộng đồng ở huyện Hậu Lộc, Hà Trung...; "Xứ đạo bình yên, gia đình văn hoá" ở huyện Nga Sơn v.v...

Riêng trong năm 2021 đã có 68 mô hình được nhân rộng cùng nhiều mô hình mới được ra mắt như: "Tuyên truyền về hoạt động cho vay trái pháp luật" ở huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc, thị xã Nghi Sơn, "Tiếng trống học đêm" ở huyện Triệu Sơn v.v...

Mô hình dòng họ tự quản ở Ngọc Lặc đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Việc triển khai thực hiện thực hiện các mô hình này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân và kiềm chế các điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Thông qua đó, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an hàng nghìn nguồn tin, trong đó có gần 25.500 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ hàng chục đối tượng truy nã, đồng thời phối hợp giải quyết hàng trăm vụ việc, mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh "điểm nóng" và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu