Kiểm tra kết quả triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 tại thị xã Nghi Sơn

Chiều 9/6/2022, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại địa bàn thị xã Nghi Sơn do Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh...

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Anh Sơn và xã Tân Trường, đoàn kiểm tra đã làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế 
công tác phòng, chống thiên tai tại xã Tân Trường
 

Với phương châm “4 tại chỗ”, đến nay UBND thị xã Nghi Sơn đã củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai các cấp. Trong đó, 31/31 xã, phường trên địa bàn thị xã đã kiện toàn và thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. UBND thị xã đã giao chỉ tiêu vật tư, lực lượng phòng chống thiên tai cho 31 xã, phường là 11.782 người, đồng thời chuẩn bị đầy đủ 100% vật tư dự trữ để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai như đất, cát, đá hộc, cọc tre, bao tải… và các phương tiện, trang thiết bị, hậu cần như ô tô, thuyền, ca nô, máy xúc, phao cứu sinh, cưa xăng, dây thừng, phao bè, lương thực, thực phẩm… 

Đồng thời chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai (bão lũ, ngập lụt…); phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; phương án bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển; xây dựng, rà soát, cập nhập, bổ sung và triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão…

    Đoàn công tác làm việc với UBND thị xã Nghi Sơn
 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND thị xã Nghi Sơn trong công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã Nghi Sơn cần phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo trực tiếp xuống địa bàn các phường, xã để rà soát, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị của các đơn vị, từ đó khắc phục những tồn tại, hạn chế, bổ sung lực lượng, vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định; chỉ đạo các xã, phường tùy theo điều kiện tình hình cụ thể, chủ động xây dựng phương án, kịch bản chi tiết trong việc ứng phó với thiên tai khi có tình huống xấu xảy ra. Nhanh chóng triển khai mở các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức và kỹ năng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để lực lượng này thực sự phát huy vai trò nòng cốt, chủ động khi tham gia nhiệm vụ phòng, chống thiên tai khi có yêu cầu. 

Đối với các vi phạm về hành lang công trình đê, hồ, đập, thị xã Nghi Sơn cần nhanh chóng rà soát tổng thể để xử lý và khắc phục kịp thời. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã Nghi Sơn trên cơ sở tình hình thực tế cần nghiên cứu xây dựng kịch bản, phương án tổng thể trong việc huy động lực lượng, trang thiết bị, vật tư để chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân...

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu