Đẩy mạnh công tác xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đó là một trong những phương hướng trọng tâm của Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đại hội Chi bộ lần thứ VI đã đề ra…

Với tổng số 29 đảng viên, trong đó đa phần là đảng viên trẻ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp thường xuyên của các đơn vị Công an trong tỉnh, Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

          

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ đã luôn tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND và BCĐ 138 tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tích cực hướng dẫn cơ sở trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tham gia bảo vệ ANTT cho nhân dân; bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phối hợp, thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch, thông tư liên ngành.

             

Tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Chú trọng công tác củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gồm 69 loại mô hình với 540 mô hình tự quản về ANTT. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách và các lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

            

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng 
Ban chấp hành Chi ủy Khóa VI

 

Phát huy những thành tích kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đề ra phương hướng, mục tiêu : Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh; Hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị hàng năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết Thắng, nhiều năm được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 100% cán bộ đạt mức phân loại cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến, 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

           

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích, kết quả mà Chi bộ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa.

          

Trong thời gian tới, trước những khó khăn, thách thức đặt ra, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu và có sức lan tỏa trong toàn xã hội; tránh hình thức, chung chung kém hiệu quả. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đề cao tính nêu gương và ý thức tổ chức kỷ luật gắn với đổi mới công tác lãnh đạo, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời phát huy trách nhiệm đảng viên, sáng suốt bầu ra Ban chấp hành Chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là những đảng viên có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động để triển khai thực hiện, góp phần phát động phong trào bảo vệ ANTQ, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

          

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Tại Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới các đại biểu đã thảo luận làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thống nhất thông qua các mục tiêu chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ban chấp hành Chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí./.  

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến