Công an xã Tượng Sơn tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh

Ngày 24/5/2022 Công an xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh trường Tiểu học Tượng Sơn...

Tại buổi tuyên truyền, bằng các hình thức trực quan sinh động, xúc tích và dễ hiểu, dễ nhớ, các em học sinh Tiểu học Tượng Sơn đã được tiếp thu và hướng dẫn thực hành một số kỹ năng, giải pháp về phòng, chống đuối nước đối với trẻ em; cách xử lý, biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước; một số kỹ thuật sơ cấp cứu người bị đuối nước; cách sử dụng phương tiện cứu sinh như: Áo phao, phao nổi…

Công an xã Tượng Sơn hưỡng dẫn cách xử lý, biện pháp phòng tránh khi học sinh bị đuối nước

Thông qua các buổi tuyên truyền đã góp phần cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân về công tác phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em góp phần hạn chế những tai nạn thương tâm cho các em khi tiếp xúc với môi trường sông nước, đặc biệt khi mùa hè đã đến./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu