Công an Thanh Hóa sẵn sàng triển khai việc phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã

Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho việc đón tiếp các tổ chức, công dân đến làm thủ tục đăng ký xe bắt đầu từ ngày 21/5/2022…

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ôtô; Công an xã, phường, thị trấn được đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Căn cứ vào quy định của Thông tư số 15 và tình hình, điều kiện thực tế của các đơn vị, địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động khảo sát, đánh giá và xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 1176/QĐ-CAT-PC08 về việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an các đơn vị, địa phương. Trong đó, thực hiện phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe ôtô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự đối với Phòng Cảnh sát giao thông và 26/27 đơn vị Công an cấp huyện (trừ Công an thành phố Thanh Hóa).

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra đăng ký xe trên hệ thống tại Công an huyện Thọ Xuân

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký, cấp biển số xe nêu trên của các tập thể, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp biển số của Cục Cảnh sát giao thông được quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an).

Công an các huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an thành phố Thanh Hóa), chịu trách nhiệm đăng ký, cấp biển số xe nêu trên của các tập thể, cá nhân có trụ sở trách nhiệm hoặc nơi thường trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhẫn thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp biển số của Cục Cảnh sát giao thông được quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an).

Phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình cho 27 đơn vị Công an cấp huyện và 68 đơn vị Công an cấp xã.

Công an huyện Thọ Xuân chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón tiếp công dân thực hiện đăng ký xe tại cơ sở

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và đẩy mạnh phân cấp, ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai đến các đơn vị, Công an cấp huyện, cấp xã. Trong đó, Công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện và đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị, bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm về thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký xe tại cơ sở nắm vững kỹ năng nghiệp vụ, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe. Đồng thời, gấp rút lắp đặt, triển khai các hệ thống, đường truyền kịp thời.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực tế và đánh giá tiến độ triển khai thực hiện ở các đơn vị Công an cơ sở; trực tiếp lắng nghe và tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các đơn vị cơ sở; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đăng ký xe, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội....

Qua công tác kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, Công an các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy cho người dân như: đường truyền kết nối, tài khoản  đăng nhập, biển số xe, phòng tiếp dân, bàn làm việc, máy tính, biểu mẫu đăng ký, bảng giá niêm yết công khai, các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc đăng ký xe... và đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho CBCS trực tiếp tham gia cấp đăng ký xe. Bên cạnh đó các đơn vị cũng đã phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết được việc phân cấp đăng ký xe cho lực lượng Công an huyện, xã để chủ động đến đăng ký xe khi có nhu cầu.

Việc phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy đến Công an cấp xã và đăng ký xe ô tô, mô tô đến Công an cấp huyện thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an, nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón tiếp công dân thực hiện đăng ký xe tại cơ sở bắt đầu từ ngày 21/5/202”./.

Tác giả: Mai Hà
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu