Quán triệt, triển khai các kế hoạch về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 12/12, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 -2025 cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ trợ lý công tác đảng của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị...

Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn về tổ chức Đại hội

 

Tại hội nghị, sau khi phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu và hướng dẫn, giải đáp những nội dung cơ bản, những điểm mới về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp mà Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 38-HD/ĐUCA của Đảng ủy CATW hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng các cấp trong CAND; Kế hoạch số 100-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đồng chí Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong năm 2020. Cùng với công tác đảm bảo ANTT bảo vệ thành công cho Đại hội, lực lượng CAND nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng phải làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp mình. Do đó việc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an TW và các tỉnh là hết sức cần thiết nhằm trang bị và cập nhật những nội dung, quy định mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh cũng đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu kỹ và quán triệt sấu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ và cơ quan đơn vị mình nhằm thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động. Đồng thời đảm bảo yêu cầu: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ cũng lưu ý, các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về đại hội lần này có nhiều điểm mới cần quán triệt kỹ, nếu không sẽ lúng túng trong triển khai thực hiện./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu