Công an Thanh Hóa: Cấp Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các đồng chí đại biểu thuộc tỉnh Thanh Hoá chuẩn bị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 31/12/2020, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP.Thanh Hóa đã tổ chức cấp Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số cán bộ công nhân viên chức công tác tại UBND tỉnh Thanh Hóa...

 

CBCS Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an TP.Thanh Hóa làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho các đồng chí Lãnh đạo tỉnh 

 

Theo đó, hai đơn vị đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 33 đồng chí là đại biểu chính thức và 3 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được biết, các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trước thời gian diễn ra Đại hội.

 

Cũng trong sáng 31/12, hai đơn vị đã tổ chức thu nhận trước hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho 65 đồng chí là cán bộ công nhân viên chức công tác tại UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Việc thu nhận trước hồ sơ cấp CCCD cho công dân là để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, đồng thời để cơ quan Công an thu nhận trước hồ sơ, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và đảm bảo tránh lãng phí về thời gian.

 

CBCS Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an TP.Thanh Hóa làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho cán bộ công nhân viên công tác tại các sở, ban, ngành

 

Trong thời gian tới, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử cho cán bộ công nhân viên công tác tại tất cả các sở, ban, ngành và nhân dân trong tỉnh./. 

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan