Bộ Công an: Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết các Chỉ thị, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng 15-5, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự hội nghị.

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong thời gian qua đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, CBCS trong toàn lực lượng CAND đã tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc và mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; thể hiện vai trò “Gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 3 năm thực hiện Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đa số CBCS CAND có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy, “Vì nhân dân phục vụ”; nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của lực lượng Công an được nhân dân viết thư cảm ơn, khen ngợi; cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tại hội nghị này cần đánh giá đúng, khách quan, chính xác kết quả đã đạt được, xác định nguyên nhân, tồn tại, hạn chế để từ đó có giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Hội nghị dành nhiều thời gian cho Công an các đơn vị, địa phương phát biểu tham luận để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện, những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; kinh nghiệm xây dựng mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể hằng ngày trong việc chuyển trọng tâm “từ học tập” sang “làm theo” Bác...

 

Theo báo cáo của Bộ Công an: Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, các cấp ủy đảng, lãnh đạo Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương đã luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và cụ thể hóa thành các nội dung, cách làm cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, góp phần đưa các Chỉ thị và Cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nỗi trong toàn lực lượng.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

 

 

Vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND được nâng lên rõ rệt. Đã xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt” được Nhân dân viết thư khen, động viên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 08 cá nhân trong lực lượng CAND có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019. Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 123 tập thể, 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động. Trong thực tiễn công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân: Từ năm 2016 đến năm 2019 có 36 đồng chí hy sinh, hơn 1.250 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ...

 

Kết luận hội nghị, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần xác định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động là một trong các giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Do vậy, cần tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

Trên cơ sở kết quả sơ kết Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động, Công an các đơn vị, địa phương cần đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm việc nêu gương, nhất là cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; chú trọng xây dựng các mô hình, phần việc, khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với từng lực lượng, đơn vị. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tiêu chí văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của từng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; khảo sát, đưa ra giải pháp để nâng cao chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân đối với lực lượng Công an.

 

Toàn cảnh điểm cầu tại Công an Thanh Hóa

 

 

Tiếp tục chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 6 điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày. Đồng thời, đưa nội dung vào sinh hoạt cấp ủy và đơn vị; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

 

Đồng thời, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động tại Công an các đơn vị, địa phương, chủ động phát hiện những đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả để biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh, đề xuất xử lý kịp thời những đơn vị, cá nhân vi phạm, chưa chấp hành nghiêm những quy định của Bộ. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả “Gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, phản ánh đậm nét hình ảnh CBCS Công an tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tuyên truyền, phản bác các thông tin xấu độc, nhất là những thông tin liên quan đến lực lượng Công an, chú ý thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp trong CAND...

 

Tại Hội nghị lãnh đạo Bộ Công an cũng đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể,  14 cá nhân đại diện cho 95 tập thể và 108 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động.

Tác giả: Đình Hợp
Thăm dò ý kiến