Giáo dục kỹ năng sống và tuyên truyền pháp luật về An ninh mạng và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho học sinh 

Nhằm trang bị những kiến thức pháp luật về An ninh mạng và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho học sinh, ngày 25/4/2022, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân tổ chức chương trình “Giáo dục kỹ năng sống và tuyên truyền pháp luật về An ninh mạng và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho học sinh năm 2022”. 

Tại buổi tuyên truyền, bằng kinh nghiệm công tác thực tiễn và hình thức tuyên truyền phong phú như lồng ghép các trò chơi và các ví dụ cụ thể, sinh động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và tăng sự tương tác của các em học sinh, các đồng chí đoàn viên thanh niên Công an huyện Thọ Xuân đã tuyên truyền đến các học sinh tại Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân các nội dung về Luật An ninh mạng và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.Trong đó đã tập trung phân tích những tác động tích cực và những mặt trái của Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng; thực trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng; quy định của pháp luật và các chế tài xử lý; các kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn, phòng tránh vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng. 

Thông qua buổi tuyên truyền đã trang bị cho các em kỹ năng trong phòng tránh tệ nạn ma túy 
và sử dụng mạng xã hội an toàn
 

Về tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Thọ Xuân đã giúp các em học sinh nhận biết các loại ma túy, nhất là các loại ma túy mới đang len lỏi vào học đường như tem giấy, bóng cười, nước vui; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về ma túy; hậu quả, tác hại của ma túy đối với con người; các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời hướng dẫn các em kỹ năng cần thiết để phòng tránh sa đà vào tệ nạn ma túy…

Thông qua việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và trang bị cho các em học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để phòng tránh các tác hại của tệ nạn ma túy và chấp hành nghiêm Luật an ninh mạng khi sử dụng mạng xã hội./.

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu