Công an tỉnh kiểm tra thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022

Để chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả, ngày 09/3/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 93 về kiểm tra thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022…

Mục đích của đợt kiểm tra là nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy và CNCH của các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của các đơn vị; không để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các đơn vị Công an trong tỉnh trong các dịp cao điểm trong năm, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra báo động sẵn sàng chữa cháy, CNCH; kiểm tra lực lượng sẵn sàng chữa cháy và CNCH; kiểm tra các điều kiện phục vụ công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH; kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, hồ sơ theo dõi công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thị xã, thành phố được phân công tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH theo quy định; thường xuyên thực hiện tự kiểm tra, rà soát các loại phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị thông tin liên lạc bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và quy chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể huy động kịp thời các phương tiện chuyên dùng phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn kịp thời và hiệu quả./.

 

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu