Công an phường Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử sớm về đích

Chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và Công an TP.Thanh Hóa nói riêng quyết tâm thực hiện thắng lợi trong năm 2021. Với vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện việc thu thập hồ sơ CCCD lưu động trên địa bàn, Công an phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, giúp đỡ của toàn dân để góp phần thực hiện thắng lợi “chiến dịch” cấp CCCD gắn chip điện tử trên địa bàn...

Theo rà soát, trên địa bàn phường Thiệu Dương có hơn 8.000 công dân từ đủ 14 tuổi chưa được cấp CCCD gắn chíp điện tử. Từ ngày 1 đến ngày 8/4/2021, Công an TP.Thanh Hóa bố trí 1 trạm cấp CCCD lưu động để thu thập hồ sơ CCCD trên địa bàn phường Thiệu Dương. Để hoàn thành thu thập hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn một cách đầy đủ, nhanh nhất, chính xác nhất, trước đó Công an phường Thiệu Dương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huy động các đồng chí Bí thư chi bộ các phố, các tổ ANXH trong địa bàn dân cư “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, lên danh sách nắm hộ, nắm người đủ 14 tuổi trở lên mà chưa làm thủ tục cấp thẻ CCCD trên địa bàn, đồng thời tổ chức sắp xếp, đánh số thứ tự và gửi giấy hẹn làm thủ tục cấp căn cước công dân theo khung giờ đến từng hộ gia đình, để người dân không phải chờ đợi.

Công an TP.Thanh Hóa thu thập hồ sơ CCCD trên địa bàn phường Thiệu Dương

 

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền phường đã huy động phân công 3 cán bộ công chức đến hỗ trợ lực lượng công an thu thập hồ sơ CCCD 3 ca/ngày từ 5 rưỡi sáng đến khi hết công dân. Ngoài ra, kết hợp với việc thu thập hồ sơ cấp CCCD, Công an phường Thiệu Dương cũng tổ chức rà soát, chỉnh sửa thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Công an phường Thiệu Dương tổ chức ra soát, chính sửa thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư 
ngay tại nơi thu thập hồ sơ CCCD gắn chip điện tử

 

Nhờ đó, từ khi lục lượng Công an TP.Thanh Hóa triển khai thu thập hồ sơ căn cước công dân trên địa bàn phường, mỗi ngày có khoảng gần 1000 công dân đến tại trụ sở phường Thiệu Dương để làm thủ tục thu thập hồ sơ căn cước công dân. Tính đến 14h ngày 7/4/2021, trạm thu thập hồ sơ CCCD tại phường Thiệu Dương đã triển khai thu thập hồ sơ căn cước công dân gắn chip điện tử với gần 5.000 công dân, trong đó có những ngày trạm thu thập được khoảng 860 hồ sơ căn cước công dân./.

Cấp ủy, chính quyền phường Thiệu Dương vào cuộc hỗ trợ lực lượng Công an 
trong việc thu thập hồ sơ CCCD và rà soát, chỉnh sửa thồng tin dân cư

 

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan