Nhận diện hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, "tôn giáo mới" gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự

Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê chưa đầy đủ cho thấy, cả nước có khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có hơn 2.900 di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, một số di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ở Việt Nam còn xuất hiện một số loại hình tín ngưỡng, tôn giáo mới pha tạp những yếu tố mê tín dị đoan như: Hội Thánh đức Chúa trời mẹ, đạo bà Điền, đạo Dừa… Có những hiện tượng tôn giáo mới nhưng mang đậm chất tà đạo, tạp đạo như “Thanh Hải vô thượng sư”, “tà đạo Hà Mòn”, “Bà Cô Dợ”, “Tin Lành Đề Ga”, “Dương Văn Mình”… Ngoài ra, nhiều địa phương nổi lên hoạt động mê tín dị đoan trá hình dưới hình thức xem tử vi, bói toán, đoán vận mệnh kết hợp với “đuổi tà ma”, “trục vong đeo bám”… Những hiện tượng, tín ngưỡng tôn giáo này đều có một điểm chung là không được Nhà nước ta công nhận tư cách pháp nhân hoặc buộc phải chấm dứt hoạt động do được lập ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo trên vẫn được một số cá nhân, tổ chức tìm cách nuôi dưỡng, lén lút hoạt động, thậm chí có lúc, có nơi, các đối tượng còn tìm cách “công khai hoạt động”.  

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 04 tôn giáo hợp pháp, được công nhận tư cách pháp nhân đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài. Các tôn giáo này cơ bản đã có mặt hầu hết ở 27/27 huyện, thị, thành phố của tỉnh, kể cả ở vùng cao, khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Số lượng đồng bào theo các tôn giáo khoảng 300.000 người, chiếm tỷ lệ khoảng 8,5 % dân số toàn tỉnh. Thực tế cho thấy, các tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đều mang những nét đặc trưng riêng nhưng có một điểm chung đó là hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ và có sự dung hợp, đan xen, hòa đồng với truyền thống, văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, qua rà soát hiện nay trên địa bàn tỉnh có 07 hội, nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới hoạt động bao gồm: Thanh Hải vô thượng sư, Âm thanh - Ánh sáng, Long hoa di lặc, Ngọc phật Hồ Chí Minh, Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam, Hội thánh Đức Chúa trời mẹ và Pháp luân công với khoảng hơn 1.300 người ở 24/27 huyện, thị xã, thành phố tham gia tại 60 điểm nhóm với 76 đối tượng cầm đầu, cốt cán.           

Hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới có nhiều tác động, ảnh hưởng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, tiềm ẩn phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn như: 

- Tập trung đông người sinh hoạt trái phép tại nơi công cộng (công viên, nhà văn hóa…), nhà riêng số cầm đầu, cốt cán hoặc thuê nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng…

- Tuyên truyền, tán phát các tài liệu chưa được cấp phép lưu hành hoặc chưa rõ nguồn gốc, nội dung chưa được kiểm định nhằm lôi kéo người tham gia (sách, tạp chí, ấn phẩm…).

- Các nội dung tuyên truyền có sự pha tạp, vay mượn, chắp vá từ các tôn giáo chính thống và tín ngưỡng khác, đồng thời thần thánh hóa người sáng lập; làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế gia đình, tác động xấu đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là tác nhân chính nảy sinh, gây mâu thuẫn, bức xúc trong gia đình và xã hội (đập bỏ bàn thờ, bát hương, không thờ cúng ông bà, tổ tiên; gia đình ly tán, bỏ bê công việc, học hành, mang tiền bạc đi phụng sự tổ chức; khi ốm đau không đi khám điều trị chữa bệnh tại các cơ sở y tế, chữa bệnh bằng nước lã…).

          - Thành phần tham gia đa dạng, trong đó có nhiều người là công chức, viên chức, đảng viên, giáo viên và cán bộ nghỉ hưu, đây là thành phần có uy tín, ảnh hưởng nhất định trong xã hội, hoạt động của họ được nhiều người quan tâm, chú ý, được các đối tượng cầm đầu các hội, nhóm triệt để tuyên truyền, lôi kéo tham gia và lợi dụng số này để tuyên truyền, quảng bá phát triển tổ chức. 

- Hoạt động của các hội, nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới dễ bị các thế lực thù địch, phản động bên ngoài lợi dụng lôi kéo, tập hợp lực lượng gây phức tạp về ANTT hoặc xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Cá biệt, có những đối tượng trong các hội nhóm tín ngưỡng, tôn giáo mới còn trở thành tay sai, quân cờ của các thế lực thù địch để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam; kích động, lôi kéo tín đồ cực đoan, quá khích chống lại chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng để gây rối, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, gây bất ổn trong nội bộ nhân dân. Một số đối tượng cầm đầu trong các tổ chức như “Tin Lành Chrish”, “tà đạo Hà Mòn”, “Tin Lành Đề Ga”, “đạo Bà Cô Dợ”, “tà đạo Dương Văn Mình”… còn lợi dụng vấn đề tôn giáo để lừa bịp, kích động bà con đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động ly khai tự trị, chống đối chính quyền. Hành động này không chỉ xâm phạm đến trật tự trị an tại địa phương mà còn  gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ…

Chính vì vậy, cần nhận diện đúng đắn những loại hình tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố mê tín dị đoan, các tà đạo, tạp đạo nêu trên, nâng cao nhận thức của mỗi người dân. Qua đó, giúp chúng ta hiểu rõ đâu là chính đạo, đâu là tà đạo, nắm được tác hại của các tà đạo, tạp đạo đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân và những ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội, từ đó hình thành tính tự giác trong công tác phòng ngừa, tham gia đấu tranh ngăn ngừa hoạt động của các tà đạo. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ nhân dân, tạo thế trận lòng dân trong việc tẩy chay các hiện tượng tà đạo; xử lý nghiêm số đối tượng cầm đầu, cốt cán lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân ngay tại cơ sở, tuyên truyền vận động người dân tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn, lành mạnh./.

Tác giả: Phòng An ninh nội địa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu