Hội nghị xây dựng cụm giáp ranh an toàn về ANTT giữa 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa

Ngày 8/8/2019, tại UBND xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, công an huyện Nho Quan và công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã phối hợp tổ chức Hội nghị xây dựng cụm giáp ranh an toàn về an ninh trật tự giữa các xã Phú Long, Kỳ Phú Cúc Phương huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và các xã Thành Vân, Thành Côn, Thành Minh huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa…

Mục đích của hội nghị này là nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, lực lượng công an và nhân dân các xã trong cụm giáp ranh. Thông qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Theo đó, các đơn vị trong cụm giáp ranh đã thống nhất thông qua nội dung quy  chế hoạt động gồm 6 chương, 22 điều. Trong đó quy định rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh, mục đích, nguyên tắc phối hợp và 5 nội dung cụ thể về công tác phối hợp trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, trong trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc và đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH; trong phòng chống thiên taim trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời phân công trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo nhằm đảm bảo quy chế phối hợp được tổ chức triển khahi, thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Đại diện Lãnh đạo 6 xã trong cụm giáp ranh an toàn về ANTT tham gia lễ ký kết

 

Một điểm mới trong quy chế phối hợp cụm giáp ranh đó là thành lập 1 đội công an cơ động gồm 18 đồng chí công an xã (mỗi xã 3 đồng chí) có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức tuyên truyền và thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT   trên các địa bàn giáp ranh. Khi có yêu cầu đột xuất của các xã thành viên trong cụm, lực lượng công an cơ động có trách nhiệm phối hợp, giải quyết kịp thời góp phần đảm bảo ổn định về ANTT trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Để biểu thị quyết tâm trong công tác phối hợp, tại hội nghị, đại diện 6 đơn vị  trong cụm giáp ranh giữa 2 huyện Nho Quan và Thạch Thành đã thống nhất và ký cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu qua các nội dung quy chế phối hợp./.

Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan