Đảm bảo tốt ANTT lễ khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”


Tác giả: Đình Hợp