Công an Thanh Hóa: Phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng CAND và hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”


Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu