Thông báo công khai nội dung Kế hoạch Tuần tra kiểm soát trên tuyến của Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng PC08 (từ ngày 7/8/2023 đến ngày 14/8/2023)

 

Tác giả: Phòng Cảnh sát giao thông
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu