KẾ HOẠCH cao điểm bảo đảm TTATGT, TTCC trước trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 của Công an huyện Lang Chánh

   CÔNG AN TỈNH THANH HÓA                                                CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN HUYỆN LANG CHÁNH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              --------------------                                                                       ---------------------------------------------------

      Số : 166/KH-CALC                                                  Lang Chánh, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng

Trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

------------------

 

  Thực hiện kế hoạch số: 344/ KH- CAT- PV01 ngày 26/11/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đội CSGT-TT Công an huyện Lang công khai, các nội dung như sau:

 NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG KHAI:

1. Đối tượng:

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT đối với chủ xe, lái xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách( kể cả xe taxi, xe hợp đồng); người điều khiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm về các quy định về TTATGT trên tuyến giao thông đường thủy nội địa.

2. Tuyến, địa bàn trọng điểm:

- Tuyến đường bộ:

+ Tuyến QL15A đi qua địa phận huyện Lang Chánh.

+ Tỉnh lộ 530 Thị Trấn Lang Chánh đi Yên Khương qua xã Trí Nang, Yên Thắng.

+ Tỉnh lộ 530B Thị Trấn Lang Chánh đi Km19, QL 217 qua xã Tân Phúc, Tam Văn, Lâm Phú.

+ Các tuyến đường liên thôn, liên xã trong huyện.

- Tuyến đường thủy: Tập trung vào các đoạn sông âm, sông cảy, sông xạo.

- Địa bàn: Tập trung vào địa bàn Thị Trấn, Đồng Lương, Tân Phúc, Tam Văn, Trí Nang, Yên Thắng, Giao Thiện, Lâm Phú.

3. Các vi phạm cần tập trung kiểm tra, xử lý:

- Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối vớ xe mô tô, ô tô và các vi phạm TTATGT đường thủy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT xảy ra trên tuyế, địa bàn huyện cụ thể như:

+ Người điều khiển không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở vật cồng kềnh, quá số người theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy, điều khiển giao thông, vượt đèn đỏ, sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định; đi không dúng phân đường, tránh vượt xe không dúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, vào các đoàn đường cua che khuất tầm nhìn; đặc biệt là các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh tụ tâp thành từng nhóm phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, rú ga, la hét trên đương giao thông.

+ Xe ô tô tải vi phạm chở quá khổ, quá tải, chở hành để rơi vãi trên đường, cơi nới kích thước thành thùng; xe ô tô vận tải hành khách chở quá số người quy định, ép giá, đón, trả khách không đúng nơi quy định...

- Các hành vi vi phạm TTATGT đường thủy: Tập trung vào các phương tiện bè,     mãng, cầu tạm bắc qua sông trên tuyến sông âm; sông cảy, sông xạo vi phạm chở quá số người quy định; không có thiết bị an toàn, áo phao, phao cứu sinh khi vận chuyển; chú trọng đến các điểm chưa có cầu treo, cầu cứng bắc qua sông...

+ Các điểm khai thác, vận chuyển, tập kết cát trái phép; làm ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông, vi phạm hành lang trên các tuyến sông âm, sông cảy, sông xạo...

- Quản lý chặt chẽ TTCC, hành lang ATGT tại các khu trung tâm các xã, thị trấn trong huyện; không để tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định; lấn chiếm lòng lề, đường, vØa hè, để họp chợ, làm ăn buôn, bán, rạp hiếu, hỷ; gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

- Phương tiện vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đồ chơi nguy hiểm, chất nổ, chất cháy, chất độc hại, hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, thực phẩm bẩn...

4. Kế hoạch thực hiện từ ngày 15/12/2019 đến 22/02/2020.

 

Nơi nhận :                                                                                    TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

- Giám đốc CAT (B/cáo)                                        

- PV01- PC08 (B/cáo);                                                                                       Đã ký

- Đ/c Bí thư huyện ủy (B/cáo)                                           

- Đ/c Chủ tịch(Trưởng BATGT)( B/cáo);                                Thượng tá Nguyễn Quang Thủy

- Phòng KT& HT(Phối hợp);

-  Các cơ quan tuyên truyền (P/hợp);

- Lãnh đạo CA huyện (c/đạo);

- CA các xã, thị trấn (t/hiện);

- Các đội nghiệp vụ (t/ hiện);

- Lưu: VT,(GT).                           

KH2618 - Cao diem dam bao TTATGT 2019.pdf