Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn thành phố Sầm Sơn từ ngày 03/7/2022 đến ngày 10/7/2022

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến