Thông báo công khai Kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 22/5/2023 đến này 28/5/2023

 

Tác giả: Công an huyện Yên Định
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu