Thông báo công khai Kế hoạc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023

 

Tác giả: Công an huyện Yên Định
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu