Thông báo công khai Kế hoạc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023

 

Tác giả: Công an Yên Định
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu