KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TTKS, XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT CÔNG AN HUYỆN YÊN ĐỊNH Thời gian từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

 

Thăm dò ý kiến