KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TTKS, XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT CÔNG AN HUYỆN YÊN ĐỊNH Thời gian từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

 

Tin liên quan