KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TTKS, XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT CÔNG AN HUYỆN YÊN ĐỊNH Thời gian từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

 

Tin liên quan