KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TTKS, XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT CÔNG AN HUYỆN YÊN ĐỊNH Thời gian từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

 

Tin liên quan