KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TTKS, XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT CÔNG AN HUYỆN YÊN ĐỊNH Thời gian từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

 

Thăm dò ý kiến