KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TTATGT TỪ NGÀY 21/09 ĐẾN NGÀY 27/09/2020

Tin liên quan