Kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến