Kế hoạch công tác tuần tra kiểm soát của Đội CSGT-TT Côgn an huyện Ngọc Lặc (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

 

Tin liên quan