Kế hoạch TTKS đảm bảo Trật tự công cộng Công an huyện Nga Sơn từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

 

Tin liên quan