KẾ HOẠCH TTKS VÀ XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT HUYỆN HÀ TRUNG (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

 

Thăm dò ý kiến