Kế hoạch Tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/06/2022)

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến