Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về TTATGT của Công an huyện Đông Sơn thời gian từ ngày 21/6/2021 đến 27/6/2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

ế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về TTATGT của Công an huyện Đông Sơn thời gian từ ngày 21/6/2021 đến 27/6/2021

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu