Kế hoạch Tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (tháng 3/2021)

Kế hoạch Tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (tháng 3/2021) của Công an huyện Đông Sơn

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch Tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (tháng 3/2021) của Công an huyện Đông Sơn

Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu