Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tuần của Công an huyện Đông Sơn từ ngày 14/03/2022 đến 20/02/2022

 

Tác giả: Công an huyện Đông Sơn
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu