Kế hoạch Tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn địa bàn huyện Đông Sơn

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch Tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn địa bàn huyện Đông Sơn

Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu