kế hoạch tuần tra kiểm soát về TTATGT của Công an huyện Đông Sơn từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến