KẾ HOẠCH TTKS-XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT TUYẾN QL45, QL47, TỈNH LỘ 517, 515B, ĐƯỜNG NGUYỄN MỘNG TUÂN & ĐƯỜNG LIÊN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG SƠN (Từ 22/03/2021 đến 28/03/2021)

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH TTKS-XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT TUYẾN QL45, QL47, TỈNH LỘ 517, 515B,

ĐƯỜNG NGUYỄN MỘNG TUÂN & ĐƯỜNG LIÊN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG SƠN

(Từ 22/03/2021 đến 28/03/2021)

Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu