Kế hoạch Cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về TTATGT của Công an huyện Đông Sơn thời gian từ ngày 01/8/2020 đến 30/8/2020.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người điều khiển xe môtô, xe máy, xe máy điện, xe ô tô vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông của Công an huyện Đông Sơn từ ngày 01/8/2020 đến 30/8/2020.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu