Kế hoạch tuần tra kiểm soát số 15 của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 13.4-19.4

 

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu