Kế hoạch tuần tra kiểm soát số 14 của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 6.4-12.4

 

Tin liên quan