THÔNG BÁO Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ CÔNG AN HUYỆN BÁ THƯỚC Số:47/TB-CABT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bá Thước, ngày 12 tháng 12 năm 2022 THÔNG BÁO Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ Thực hiện Kế hoạch số: 486/KH-CAT-PV01 ngày 31/12/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về Huy động lực lượng phối hợp lực lượng TTKS xử lý vi phạm, điều tra giải quyết TNGT. Thực hiện kế hoạch số 659/KH-CABT ngày 11/3/2022 về thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng đối với các phương tiện vận tải hàng hóa. Thực hiện kế hoạch số 911/KH-CABT ngày 12/4/2022 về TTKS xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”. -Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1585/KH-CAT-PC08 ngày 17/6/2022 của Công an huyện Bá Thước về Cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. - Kế hoạch 1785/KH-CABT ngày 20/10/2022 của Công an huyện Bá Thước về Tăng cường các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo. * NỘI DUNG THÔNG BÁO CÔNG KHAI 1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm: Đội CSGT-TT Công an huyện Bá Thước. 2. Tuyến tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm: - Tuyến TL523B từ km 16-32, TL521C, TL521B, TL523D. - Tuyến QL217, QL15A. - Đường liên xã Điền Trung, Điền Quang, Điền Hạ, Điền Thượng, Văn Nho, Thành Lâm, Cổ Lũng, Điền Lư, Ái Thượng, Ban Công. 3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát và xử lý: Loại phương tiện: Xe Ô tô, mô tô, xe tự chế, xe gắn máy. - Hành vi vi phạm: Vi phạm xe ô tô vận tải hàng hóa quá tải trọng, vi phạm kích thước thùng xe …Người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng… - Đối với tuyến QL217, QL15A chỉ TTKS xử lý phương tiện xe ô tô với các lỗi vi phạm tĩnh. 4. Thời gian thực hiện Kế hoạch: 24 giờ/ngày; Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022. KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN (Đã ký) Trung tá Hà Thế Nghị
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu