Tập huấn PCCC và CNCH cộng đồng tại Thanh Hóa cho lực lượng PCCC chuyên ngành

Ngày 12/11/2019, tại Hội trường Cảng PTSC Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tập huấn PCCC và CNCH cho cộng đồng thuộc đối tượng nhóm 4. Lớp tập huấn nằm trong chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn PCCC và CNCH của Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, trong thời gian 6 ngày, 100 học viên là các đội viên đội PCCC chuyên ngành công ty CP Khoáng sản Đại Dương, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Cảng quốc tế Nghi Sơn đã được các Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó tập trung vào phổ biến vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở… trong công tác PCCC và CNCH; thông tin về tình hình cháy, nổ, tai nạn sự số, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới; phổ biến các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp PCCC đối với các loại hình cơ sở; các kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn biện pháp sơ cứu người bị nạn

 

Các học viên được tham gia giao lưu, giải đáp, hướng dẫn những thắc mắc các vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn tính năng, tác dụng, cách sử dụng một số trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH và thực hành; quy trình xử lý khi có tình huống cháy, nổ và tai nạn sự cố xảy ra.

Toàn cảnh lớp tập huấn PCCC và CNCH cộng đồng tại Thanh Hóa cho lực lượng PCCC chuyên ngành

 

Thông qua lớp tập huấn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng; bổ sung kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật về công tác PCCC và CNCH của lực lượng PCCC chuyên ngành trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; phát huy triệt để phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH.

Tác giả: Cao Hường
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu