Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cộng đồng đối tượng 3 (Lực lượng PCCC cơ sở) tại Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-BCA-C07 ngày 07/6/2019 của Bộ Công an, Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2019. Từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2019, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tập huấn lớp thứ I cho 100 cán bộ, công nhân viên khách sạn Mường Thanh .

Đây là hoạt động nằm trong Dự án “ Nâng cao năng lực PCCC, CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC” năm 2019 của Bộ Công an.

Trong thời gian huấn luyện các học viên được giới thiệu kiến thức pháp luật về PCCC, tập trung vào vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và đội viên đội PCCC cơ sở trong công tác PCCC, CNCH; Thông tin về tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình; các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đên cháy nổ, các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra; Hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị phương tiện PCCC và CNCH.

Lớp huấn luyện góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở và của cộng đồng trong xây dựng phong trào toàn dân PCCC, phát huy triệt để phương châm bốn tại chỗ  trong công tác PCCC, CNCH.

Tác giả: Trịnh Anh
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu