Huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Công ty cổ phần Dạ Lan

Ngày 09/10/2020,  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công ty cổ phần Dạ Lan tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, cán bộ công nhân viên công ty và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH năm 2020.

 

       Trong quá trình huấn luyện, các cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Dạ Lan cũng như lực lượng phòng PCCC cơ sở được các cán bộ tuyên truyền Phòng PC07 tổ chức nghiên cứu Luật phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác PCCC, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Vị trí, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về cháy, nổ; công tác lập và thực tập phương án chữa cháy; quy trình cứu chữa một vụ cháy. Tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC&CNCH được trang bị tại cơ sở...

        Sau khi hoàn thành phần lý thuyết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công ty cổ phần Dạ Lan hướng dẫn cán bộ, nhân viên và lực lượng PCCC cơ sở Công ty tổ chức thực tập các phương án chữa cháy cơ sở, thực hành sử dụng chăn chiên, bình bột, khí và các đội hình chữa cháy cơ bản để dập tắt các đám cháy mới phát sinh, thực hiện các kỹ năng ứng cứu, phương pháp tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, phương pháp cứu người trong không gian bị tác động bởi khói, khí độc; kỹ năng tự thoát nạn trong các tình huống khác nhau.
          Đợt huấn luyện cũng là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm PCCC, giúp lực lượng PCCC cơ sở, cán bộ, nhân viên Công ty chủ động biện pháp phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ; xử lý tốt các tình huống cháy nổ tại nơi làm việc.
Một số hình ảnh:

 

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy

Giả định tình huống cháy tại Trung tâm Dạ Lan EventTriển khai đội hình chữa cháy

Tổ chức di rời tài sản, ngăn cháy lan

Tác giả: Hoàng Cường - Đ2
Thăm dò ý kiến