Huấn luyện nghiệp vụ PCCC chuyên sâu cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành Phố Thanh Hóa năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016-2020” năm 2019. Từ ngày 24/8 đến ngày 26/8/2019, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa tổ chức huấn luyện PCCC chuyên sâu cho 330 học viên là đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trong thời gian huấn luyện các học viên sẽ được trang bị chuyên sâu về các nhóm chuyên đề: nguyên tắc của công tác PCCC, hệ thống văn bản pháp luật về công tác PCCC, kiến thức cơ bản về công tác PCCC, PCCC một số chất cháy phổ biến, tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, quy trình tổ chức chữa cháy, một số đội hình chữa cháy cơ bản, điều lệnh chiến đấu…Sau các chuyên đề học tập sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng để có cơ sở cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình huấn luyện cho học viên.

Kết thúc lớp huấn luyện, mỗi học viên sẽ chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và tổ chức huấn luyện lại cho đội viên để triển khai có hiệu quả, vận dụng được các kiến thức đã được huấn luyện nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Trịnh Anh
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu