Công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ngày 04/5, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Theo đó, thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, gồm: 26 thủ tục được ban hành mới, 21 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 09 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đăng tải trên Website Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. 

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chi tiết truy cập tập tài liệu đính kèm.

Nguồn: Cục C07
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu