Bộ Công an ban hành Thông tư mới về thẩm duyệt, thiết kế, nghiệm thu PCCC

Ngày 06/8/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

/upload/81582/20210816/grab1a78d131241245.jpg
Ảnh minh họa

Công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC yêu cầu phải nghiên cứu, áp dụng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để đối chiếu với bản vẽ thiết kế, thực tế thi công của công trình; tính toán, kiểm tra các hệ thống PCCC, các hệ thống kỹ thuật khác liên quan. Do đó, cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC cần phải có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời phải thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức về hệ thống PCCC, quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Vì vậy, việc ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của của cán bộ làm công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC cũng như quy định về tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC là rất cần thiết.

 Thông tư 82/2021/TT-BCA được ban hành gồm 4 chương, 10 điều. Nội dung của Thông tư  quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy phụ trách, cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; đối tượng, nội dung, thời gian tập huấn, kiểm tra đánh giá năng lực của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

 Thông tư số 82/2021/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2021./.

 

Nguồn: Cục C07
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu