13.466/58.021 thành viên đội phòng cháy cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, CNCH

Thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”, Công an tỉnh đã chú trọng việc thành lập, củng cố, kiện toàn và huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng.

Lực lượng PCCC cơ sở tham gia diễn tập phương án PCCC, CNCH.

 

Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện đề án (tháng 4-2021 đến tháng 5-2022), Công an tỉnh đã chỉ đạo công an cấp huyện, công an cấp xã chủ động tham mưu với UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn 27/27 ban chỉ đạo cấp huyện, 559/559 ban chỉ đạo cấp xã. Hướng dẫn, chỉ đạo 4.356/4.356 thôn, bản, khu phố thành lập, củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng với 41.418 thành viên; 13.044/13.044 cơ sở thành lập, củng cố, kiện toàn đội PCCC cơ sở; 11/11 cơ sở, đơn vị thành lập, củng cố, kiện toàn đội PCCC chuyên ngành với 252 thành viên. Tổ chức 339 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho 13.466/58.021 thành viên đội phòng cháy cơ sở và chuyên ngành. Tổ chức 37 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu tại 27 huyện, thị xã, thành phố cho 2.220/20.709 thành viên đội dân phòng.

Sau mỗi đợt huấn luyện, bồi dưỡng, lực lượng PCCC tại chỗ đã được trang bị những nội dung cơ bản và chuyên sâu về công tác PCCC, góp phần nâng cao nghiệp vụ về công tác PCCC, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

 

Nguồn: Báo Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến