Thanh Hoá: Kết quả gần 02 tháng tổng kiểm soát xe mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh

 

Tác giả: Phòng Cảnh sát giao thông
Nguồn: Đài phát thanh truyền hình Thanh Hoá
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu